Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:35 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 27.2°
Sáng/Tối
28.5/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28°
Sáng/Tối
28.2/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 36.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 42.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Thấp/Cao

26.4°/36.2°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

9.65