Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:21 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0