Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:39 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:43
Thấp/Cao

18°/26°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.15