Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:28 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

991 mb

Gió

16.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

995 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa cường độ nặng
Huyện Hòa Vang
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

9.61