Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:04 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.2°
Sáng/Tối
25.9/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 33.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 27.1°
Sáng/Tối
28.9/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Sương mờ 26°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Thấp/Cao

25.8°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

4.5 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0