Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:29 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Huyện Hòa Vang
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

11.36