Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 20:55 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:46
Mưa nhẹ
Huyện Hòa Vang
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:38
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0