Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mưa vừa

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.84 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.3 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.33 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.94 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.03 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.7 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.02 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.5 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.22 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.84 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.4 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.95 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.93 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.32 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.73 km/giờ

13:00

30°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.12 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
1.62 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.13 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.3 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.57 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.94 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.58 km/giờ

10:00

32°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.64 km/giờ

13:00

29°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.61 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
1.69 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.05 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.56 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.89 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.67 km/giờ

10:00

31°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.26 km/giờ

13:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.69 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.89 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.75 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.69 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.76 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.4 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
0.15 km/giờ
Huyện Hòa Vang
Đã cập nhật 24 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

8.21