Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:16 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.8/ 24.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mây rải rác
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

24.1°/33.3°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0