Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:28 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa vừa

01:00

28.3°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.99 km/giờ

04:00

28°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.77 km/giờ

07:00

28.4°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.85 km/giờ

10:00

32.5°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
2.15 km/giờ

13:00

33.5°C / 39.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.93 km/giờ

16:00

31.5°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.38 km/giờ

19:00

29.4°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.51 km/giờ

22:00

29°C / 31.6°C
Mây cụm Mây cụm
82%
2.02 km/giờ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa vừa

01:00

27°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
84%
1.59 km/giờ

04:00

26.4°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.07 km/giờ

07:00

28°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.74 km/giờ

10:00

32.5°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.32 km/giờ

13:00

35.9°C / 40.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
49%
1.44 km/giờ

16:00

32.4°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
3.06 km/giờ

19:00

28.3°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.04 km/giờ

22:00

27.8°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.65 km/giờ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.8°
Sáng/Tối
26.1/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa nhẹ

01:00

27.1°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.35 km/giờ

04:00

26.7°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.28 km/giờ

07:00

28.2°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.33 km/giờ

10:00

32.6°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
2.07 km/giờ

13:00

34.4°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2.71 km/giờ

16:00

33.6°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
3.65 km/giờ

19:00

28.7°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.29 km/giờ

22:00

28.6°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.13 km/giờ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa vừa

01:00

27.9°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.95 km/giờ

04:00

27.8°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.99 km/giờ

07:00

28.8°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.72 km/giờ

10:00

32.4°C / 38.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
3.64 km/giờ

13:00

32.9°C / 38.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
4.24 km/giờ

16:00

31.7°C / 36.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
68%
4.56 km/giờ

19:00

27.1°C / 31.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
4.66 km/giờ

22:00

26.3°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.02 km/giờ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.2°
Sáng/Tối
26.7/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.82 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.82 km/giờ

07:00

27.7°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.64 km/giờ

10:00

32.1°C / 38.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
5.54 km/giờ

13:00

32.1°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
6.76 km/giờ

16:00

32.3°C / 37.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
6.59 km/giờ

19:00

28.7°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.69 km/giờ

22:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.79 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Thấp/Cao

26.1°/35.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

27.1 °C

Chỉ số UV

0