Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:44 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26°
Sáng/Tối
27.2/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.8/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
27.5/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Thấp/Cao

24.6°/26.5°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0