Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:43 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24°
Sáng/Tối
26.3/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.9/ 24.3°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây rải rác 28.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Thấp/Cao

25.6°/35.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

27.7 °C

Chỉ số UV

2.35