Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:13 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.1/ 24.9°
Sáng/Tối
25.6/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.2/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 25.7°
Sáng/Tối
23/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

24.5°/33.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0