Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:19 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 25.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.1°
Sáng/Tối
24.8/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.2°
Sáng/Tối
28/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.9°
Sáng/Tối
26.5/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.1°
Sáng/Tối
25.6/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Thấp/Cao

24.8°/28.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

27.7 °C

Chỉ số UV

0