Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:06 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 23.4°
Sáng/Tối
23.5/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 24°
Sáng/Tối
23.6/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
23.1/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 30.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.6°
Sáng/Tối
23/ 31.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 29.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 22.1°
Sáng/Tối
21.9/ 30.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.2/ 22.3°
Sáng/Tối
22.7/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.1/ 23.8°
Sáng/Tối
21.9/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Thấp/Cao

23.7°/33°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

8.31