Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:43 | 18/01/2022
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Ít mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Ít mây
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Cần Thơ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:56
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.39 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.31