Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:56 | 11/12/2023
Thấp/Cao
23.9/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23.9/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.2/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.1/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.6/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.8/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.2/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.8/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây rải rác 25.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Thấp/Cao

23.2°/33.7°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0