Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:41 | 06/02/2023
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
34/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

10.73