Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:47 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Cần Thơ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.93

Tin tức thời tiết