Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:23 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 23.3°
Sáng/Tối
25.3/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
23.8/ 31.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 31.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.3°
Sáng/Tối
23.6/ 32.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Thấp/Cao

23.8°/32.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0.31