Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:09 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Cần Thơ
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.81 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.03