Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:11 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Bầu trời quang đãng
Cần Thơ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.08