Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:22 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Cần Thơ
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 33°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0