Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:04 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

12.24