Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:32 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0