Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:43 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.1°
Sáng/Tối
28.8/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.7°
Sáng/Tối
27.3/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.8°
Sáng/Tối
27.3/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây cụm 28.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Thấp/Cao

24.2°/29.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.49