Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:00 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:07
Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.5