Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:19 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Nhiều mây
Cần Thơ
Đã cập nhật 26 phút trước
Ít mây 25°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0