Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:50 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
35.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.7/ 25.2°
Sáng/Tối
23.1/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.4/ 26°
Sáng/Tối
23.8/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.9/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.2/ 24.4°
Sáng/Tối
25.3/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25.6/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:07
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 33.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Thấp/Cao

23.4°/37.6°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

8.48