Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:53 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Cần Thơ
Đã cập nhật 11 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0