Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:20 | 03/12/2023
Thấp/Cao
24/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.8/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.2/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.8/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.3/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.7/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 30.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

23.3°/30.6°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.37 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

6.59