Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:22 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.6/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ

07:00

25.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.91 km/giờ

10:00

26.1°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.74 km/giờ

13:00

29.6°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.59 km/giờ

16:00

28.1°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.2 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.91 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.93 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.64 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.17 km/giờ

07:00

25.1°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
91%
2.47 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.2°C
Mây cụm Mây cụm
70%
2.37 km/giờ

13:00

31.6°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
2.68 km/giờ

16:00

30.1°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.14 km/giờ

19:00

26.7°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.11 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.33 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25.8°
Sáng/Tối
23.9/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.24 km/giờ

04:00

24.7°C / 24.5°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.2 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.61 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.8°C
Mây cụm Mây cụm
69%
3.93 km/giờ

13:00

32.5°C / 36.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
2.79 km/giờ

16:00

29.1°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.66 km/giờ

19:00

27.8°C / 29.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.15 km/giờ

22:00

25.9°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.15 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.53 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.11 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.3 km/giờ

10:00

29.4°C / 33.9°C
Mây cụm Mây cụm
69%
1.35 km/giờ

13:00

31.1°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.06 km/giờ

16:00

29.9°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
70%
1.76 km/giờ

19:00

26.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.73 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.62 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

24.2°/31.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.07 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0