Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:29 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.4/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.3°
Sáng/Tối
27.3/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.3/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.3°
Sáng/Tối
25.9/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 24.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Thấp/Cao

24.5°/29.7°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.11 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0