Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:16 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 25.1°
Sáng/Tối
23.2/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 32.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.9/ 30.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 23.1°
Sáng/Tối
21.2/ 30.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 25.1°
Sáng/Tối
20.1/ 29.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.4/ 23°
Sáng/Tối
21.7/ 28.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.8°
Sáng/Tối
21.4/ 30.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 31.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Thấp/Cao

24.1°/32.4°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.3