Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:15 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 24.6°
Sáng/Tối
25.3/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.8°
Sáng/Tối
23.3/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24/ 30.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
23/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 31.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 31.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 31.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.6°
Sáng/Tối
23.1/ 32.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 25.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Thấp/Cao

23.7°/33.4°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.53 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0.29