Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:59 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 30.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Thấp/Cao

24.1°/33.4°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0