Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:49 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 28.4°
Sáng/Tối
27.4/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25.1°
Sáng/Tối
26.8/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26.1/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Thấp/Cao

26.4°/34.3°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.77 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.22