Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:32 | 06/12/2023
Thấp/Cao
24.2/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.7/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.3/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.4/ 30.1°
Tầm nhìn
5.07 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.3/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.6/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

23.4°/31.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

2.91