Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:04 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
23.8/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.9°
Sáng/Tối
23.9/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.3°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Thấp/Cao

24°/30.4°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

4.69