Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:45 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 23.8°
Sáng/Tối
23.6/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
23.7/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.8/ 30.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.3°
Sáng/Tối
24.6/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 22.3°
Sáng/Tối
21.4/ 30.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.5/ 21°
Sáng/Tối
22/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 22.4°
Sáng/Tối
20.6/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 30.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Thấp/Cao

23.8°/32.1°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

9.19