Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:17 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
26.3/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23.7°
Sáng/Tối
26/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 26.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Thấp/Cao

24.7°/30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0