Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:07 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa

16:00

31.5°C / 38.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
6.27 km/giờ

19:00

29.2°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.27 km/giờ

22:00

27.8°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.83 km/giờ
Ngày/Đêm
26.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.12 km/giờ

04:00

24.1°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.73 km/giờ

07:00

25.4°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.99 km/giờ

10:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.44 km/giờ

13:00

26.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
6.12 km/giờ

16:00

26.3°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.11 km/giờ

19:00

24°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.02 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.47 km/giờ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.83 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
3.89 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.07 km/giờ

10:00

26.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.25 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.12 km/giờ

16:00

26.2°C / 27.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.29 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.61 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.55 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa

01:00

25.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.56 km/giờ

04:00

25.1°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.59 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.33 km/giờ

10:00

26.2°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.43 km/giờ

13:00

27.2°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.92 km/giờ

16:00

27.6°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.86 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.01 km/giờ

22:00

25.7°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.28 km/giờ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.7°
Sáng/Tối
25.8/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa

01:00

24.6°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.74 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.83 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.39 km/giờ

10:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
5.26 km/giờ

13:00

26.8°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.78 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
5.28 km/giờ

19:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.23 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
4.11 km/giờ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.2°
Sáng/Tối
25.9/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa vừa

01:00

24.4°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
4.44 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
5.15 km/giờ

07:00

26°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
5.71 km/giờ

10:00

25.9°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.63 km/giờ

13:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.38 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Thấp/Cao

24.7°/31.9°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

27.4 °C

Chỉ số UV

3.25