Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:06 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 26.7°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 23.2°
Sáng/Tối
23.6/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.2°
Sáng/Tối
23.2/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Thấp/Cao

23.6°/32.7°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0