Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 05:13 | 29/06/2022
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
1.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.54 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
1.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.45 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.1 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.71 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Cà Mau
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0