Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:11 | 28/10/2021
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Ít mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Cà Mau
Đã cập nhật 21 phút trước
Ít mây 26°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0