Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:36 | 29/02/2024
Thấp/Cao
26.9/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
25.7/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
26.1/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
32/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34.6/ 34.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.7/ 32.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.7/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.8/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 33.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:10
Thấp/Cao

25.4°/34.1°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.99 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

5.56