Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:27 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Cà Mau
Đã cập nhật 53 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0