Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:27 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 26.7°
Sáng/Tối
27.4/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 25.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 27°
Sáng/Tối
24.5/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:10
Thấp/Cao

25.3°/35.2°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.26 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0.19