Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:29 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:09
Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:05
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.77 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0