Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:25 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa nhẹ
Cà Mau
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0