Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:21 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
34/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.6°
Sáng/Tối
27.2/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 27°
Sáng/Tối
28/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.3°
Sáng/Tối
27.3/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Thấp/Cao

25.4°/33.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.44 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0