Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:41 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:08
Mây cụm
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:05
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.52 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0