Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:21 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 34.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.1/ 29.8°
Sáng/Tối
27.3/ 34.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.1/ 29.3°
Sáng/Tối
27.3/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29.2°
Sáng/Tối
27.3/ 35.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 29.1°
Sáng/Tối
27.2/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29.5°
Sáng/Tối
27.5/ 35°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.4°
Sáng/Tối
27.3/ 34.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 29.9°
Sáng/Tối
27.7/ 35.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 35°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 34.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Thấp/Cao

28°/39.6°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.34 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

5.64