Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:20 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.17 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0