Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:06 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:48
Mây rải rác
Cà Mau
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:36
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.31