Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:43 | 29/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Cà Mau
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0