Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:49 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 28.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.2/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.1/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.8°
Sáng/Tối
29/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:09
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:10
Thấp/Cao

25.5°/35.5°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.82 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

0