Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:43 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.36 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

1.11