Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:43 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

10.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

10.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

10 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:47
Mây rải rác
Cà Mau
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:36
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.77 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.73