Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:34 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 29°
Sáng/Tối
25.3/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa nhẹ

22:00

28°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.32 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa vừa

01:00

27.2°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.34 km/giờ

04:00

26.6°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.58 km/giờ

07:00

28.1°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.01 km/giờ

10:00

31.6°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.29 km/giờ

13:00

34.3°C / 40.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
4.38 km/giờ

16:00

31°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
4.67 km/giờ

19:00

28.8°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.2 km/giờ

22:00

27.2°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.16 km/giờ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ

01:00

26.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.29 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.11 km/giờ

07:00

27.9°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.05 km/giờ

10:00

27.8°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.27 km/giờ

13:00

28.2°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.24 km/giờ

16:00

28.7°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.75 km/giờ

19:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.26 km/giờ

22:00

27.6°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.35 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.2°
Sáng/Tối
25.6/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.45 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.58 km/giờ

07:00

28.8°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.68 km/giờ

10:00

32.8°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
4.12 km/giờ

13:00

35°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
4.65 km/giờ

16:00

32.5°C / 38.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
5.64 km/giờ

19:00

28.7°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.38 km/giờ

22:00

28°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.56 km/giờ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ

01:00

27.1°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.15 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.06 km/giờ

07:00

27.9°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.33 km/giờ

10:00

32.9°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
4.88 km/giờ

13:00

32.4°C / 37.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
5.34 km/giờ

16:00

32.1°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
4.5 km/giờ

19:00

28.1°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.01 km/giờ

22:00

27.1°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.5 km/giờ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.83 km/giờ

04:00

26.8°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.59 km/giờ

07:00

27.5°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.75 km/giờ

10:00

32.4°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
4.35 km/giờ

13:00

33.9°C / 38.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
5.56 km/giờ

16:00

29.8°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
6 km/giờ

19:00

27.2°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.65 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Thấp/Cao

25.3°/34.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0