Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:26 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26°
Sáng/Tối
27.5/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26°
Sáng/Tối
27.5/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.5°
Sáng/Tối
26.4/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26.7/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

24.6°/28°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

9.8 km

Gió

5 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

2.07