Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:34 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.8°
Sáng/Tối
25.7/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.4°
Sáng/Tối
25.9/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa cường độ nặng 28.4°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Thấp/Cao

25.1°/34.3°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0