Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:58 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.8°
Sáng/Tối
26/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

24.6°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.01 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0.46