Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:58 | 21/04/2024
Thấp/Cao
27.9/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.7/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.8/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.9/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:58
Thấp/Cao

26.2°/35.5°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0