Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:33 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 30°
Sáng/Tối
28.3/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.4°
Sáng/Tối
29.1/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28°
Sáng/Tối
29.1/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.3°
Sáng/Tối
29.4/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26°
Sáng/Tối
29/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26.6/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 36°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 43.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Thấp/Cao

26.5°/36.4°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.82 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

7.98