Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:32 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.7/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 33.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 33.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 33.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.6°
Sáng/Tối
26.8/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 35.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 40.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Thấp/Cao

25.2°/36.3°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.51 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

12.98