Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:16 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0