Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:50 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 23.5°
Sáng/Tối
22.9/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 24.9°
Sáng/Tối
21.4/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24.3°
Sáng/Tối
22.4/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 25°
Sáng/Tối
22.9/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 24.5°
Sáng/Tối
23.1/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 24.3°
Sáng/Tối
22.7/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 25.3°
Sáng/Tối
22.9/ 32.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 24.6°
Sáng/Tối
22.8/ 33.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 24.3°
Sáng/Tối
22.1/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 24.4°
Sáng/Tối
22.2/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.8/ 25.2°
Sáng/Tối
22/ 33.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

10.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 26.1°
Sáng/Tối
23.4/ 30.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:58
Mây cụm
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 22.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Thấp/Cao

21.7°/34.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

0