Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:22 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0