Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:48 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.6/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 32.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 32.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:10
Mây rải rác
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 27.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Thấp/Cao

25°/31.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.62 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0