Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:08 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 26°
Sáng/Tối
27.2/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 32.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 27.4°
Sáng/Tối
25.4/ 33.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.3/ 33.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 34.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:58
Thấp/Cao

26.9°/35.1°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.08 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

8.86