Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:43 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa vừa
Huyện Hàm Thuận Bắc
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa rất nặng 25°

C

F

Mưa rất nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

6.66 km

Gió

4.28 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0