Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

3.06