Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:52 | 03/12/2023
Thấp/Cao
22.1/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.2/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23.8/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.9/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.8/ 33.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24°
Tầm nhìn
7.26 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Thấp/Cao

21.6°/33.4°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

5.18