Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:59 | 24/07/2024
Thấp/Cao
24/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.9/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

23.7°/28.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0