Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:00 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 24.5°
Sáng/Tối
23/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.3/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23.8°
Sáng/Tối
23.7/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 23.4°
Sáng/Tối
23.7/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

24°/27.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0