Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:03 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
38.4/ 28.8°
Sáng/Tối
23.5/ 36.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.3/ 27°
Sáng/Tối
23.3/ 36.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 35.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.6/ 28.8°
Sáng/Tối
26.8/ 36°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 36.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.7°
Sáng/Tối
23.7/ 34.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 37.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 36.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.2°
Sáng/Tối
23.6/ 38.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Thấp/Cao

23.2°/40.5°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0