Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:00 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 25.9°
Sáng/Tối
26.1/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 25.3°
Sáng/Tối
23.2/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.2°
Sáng/Tối
23.2/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Thấp/Cao

24.1°/35.9°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0.1