Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:44 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23.8/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 22.4°
Sáng/Tối
20.6/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23.1°
Sáng/Tối
20.5/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.5°
Sáng/Tối
22.8/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.5°
Sáng/Tối
22.9/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22.1/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.9°
Sáng/Tối
22.2/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.9°
Sáng/Tối
22.1/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 22.5°
Sáng/Tối
23/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 22.2°
Sáng/Tối
22.4/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 21.4°
Sáng/Tối
21.7/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.4/ 20.9°
Sáng/Tối
18.7/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 21.9°
Sáng/Tối
19.1/ 27.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:32
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Thấp/Cao

20.1°/33.1°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

1.61