Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:41 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.4°
Sáng/Tối
23.2/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 22°
Sáng/Tối
23.7/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 23.1°
Sáng/Tối
22.5/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 23.5°
Sáng/Tối
23.3/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.5°
Sáng/Tối
22.6/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.3°
Sáng/Tối
23.6/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24°
Sáng/Tối
23.2/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.1/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

23.4°/27.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0