Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:31 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
27/ 22.4°
Sáng/Tối
23.5/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa

19:00

25.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.45 km/giờ

22:00

23.8°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23.1°
Sáng/Tối
22.2/ 23.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa

01:00

22.7°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.51 km/giờ

04:00

22.9°C / 23.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.84 km/giờ

07:00

23.7°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.81 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.31 km/giờ

13:00

26.6°C / 27.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.74 km/giờ

16:00

23.2°C / 24.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.47 km/giờ

19:00

23.6°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.47 km/giờ

22:00

24°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.4°
Sáng/Tối
22.4/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa

01:00

23.7°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.51 km/giờ

04:00

23°C / 23.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.72 km/giờ

07:00

23.2°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.28 km/giờ

10:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.73 km/giờ

13:00

27.9°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.86 km/giờ

16:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.61 km/giờ

19:00

24.9°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.55 km/giờ

22:00

23.6°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.28 km/giờ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa

01:00

23.2°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.99 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ

07:00

24.7°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.14 km/giờ

10:00

27°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.63 km/giờ

13:00

27.9°C / 27.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.97 km/giờ

16:00

26.8°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.64 km/giờ

19:00

24.8°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.41 km/giờ

22:00

24°C / 25.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.56 km/giờ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Thấp/Cao

22.7°/27.8°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

1.31