Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:05 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.4/ 23.9°
Sáng/Tối
21.8/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 23.6°
Sáng/Tối
23/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24.7°
Sáng/Tối
22.2/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.6°
Sáng/Tối
22.4/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.4°
Sáng/Tối
22.5/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.7°
Sáng/Tối
21.2/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 24.7°
Sáng/Tối
22.9/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Thấp/Cao

21.1°/32.5°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

19.1 °C

Chỉ số UV

3.05