Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:19 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 23.4°
Sáng/Tối
23.8/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa

04:00

23.3°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1 km/giờ

07:00

23.6°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.64 km/giờ

10:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.84 km/giờ

13:00

28.1°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.05 km/giờ

16:00

25.6°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.89 km/giờ

19:00

23.3°C / 24.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.33 km/giờ

22:00

23.2°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.54 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa

01:00

23.4°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.4 km/giờ

04:00

23.1°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.18 km/giờ

07:00

23.8°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.91 km/giờ

10:00

27.9°C / 29.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.58 km/giờ

13:00

27.3°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.23 km/giờ

16:00

24.1°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.78 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.22 km/giờ

22:00

24.1°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.55 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.9/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa

01:00

23.2°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.03 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.74 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.98 km/giờ

10:00

27.8°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4 km/giờ

13:00

29.6°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.2 km/giờ

16:00

28.9°C / 32.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
3.95 km/giờ

19:00

25.7°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.77 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.21 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa

01:00

23.9°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.24 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.9 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.79 km/giờ

10:00

26.1°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.7 km/giờ

13:00

26.5°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.7 km/giờ

16:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.68 km/giờ

19:00

24.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.54 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.87 km/giờ
Ngày/Đêm
24.8/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa

01:00

23.5°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.9 km/giờ

04:00

23.9°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.51 km/giờ

07:00

23.5°C / 24.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.05 km/giờ

10:00

24.4°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.07 km/giờ

13:00

24°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.87 km/giờ

16:00

24.3°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.91 km/giờ

19:00

24.5°C / 24.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.23 km/giờ

22:00

24°C / 24.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
4.37 km/giờ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa cường độ nặng

01:00

23.9°C / 24.6°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
3.92 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Thấp/Cao

23.6°/28.5°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0