Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:26 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 24.9°
Sáng/Tối
26.9/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 23.6°
Sáng/Tối
24.1/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.9/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 23.3°
Sáng/Tối
24/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 23.1°
Sáng/Tối
24.4/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 23.6°
Sáng/Tối
23.2/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 23.3°
Sáng/Tối
22.1/ 23.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.8/ 24.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 29.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Thấp/Cao

24.1°/33.1°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

2.54