Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:20 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
23/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 23.2°
Sáng/Tối
22.7/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 23.9°
Sáng/Tối
22.4/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 24.5°
Sáng/Tối
21.7/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 24.4°
Sáng/Tối
22.5/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.1°
Sáng/Tối
22.1/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
23.1/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 23.7°
Sáng/Tối
23.3/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 23.3°
Sáng/Tối
22.6/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24.5°
Sáng/Tối
21.7/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:32
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Thấp/Cao

21.9°/32.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0