Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:50 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24.4/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 23.8°
Sáng/Tối
24.9/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.2/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24°
Sáng/Tối
24.6/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24°
Sáng/Tối
24.4/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.7°
Sáng/Tối
26/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 25.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Thấp/Cao

23.1°/26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.11