Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:13 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 23.1°
Sáng/Tối
24/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22.5/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24.1°
Sáng/Tối
23.8/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23.9°
Sáng/Tối
23.6/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.5°
Sáng/Tối
23.7/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.5/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 23.7°
Sáng/Tối
23.3/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24°
Sáng/Tối
23.8/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Thấp/Cao

22.6°/28.3°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

1.31