Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:45 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 23.2°
Sáng/Tối
21.3/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 24°
Sáng/Tối
22.1/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 24.1°
Sáng/Tối
22.2/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 24.7°
Sáng/Tối
22.4/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 25°
Sáng/Tối
21.8/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 24.1°
Sáng/Tối
22.7/ 31.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
22.7/ 31.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.6°
Sáng/Tối
23.6/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.8°
Sáng/Tối
22.1/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.9/ 23.6°
Sáng/Tối
21.9/ 31.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 24.6°
Sáng/Tối
21.5/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 22.9°
Sáng/Tối
21.2/ 31.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.9/ 19.8°
Sáng/Tối
19.2/ 28.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.9/ 19.1°
Sáng/Tối
16.3/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.2/ 21.1°
Sáng/Tối
17.2/ 30.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:34
Mây cụm
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 31.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Thấp/Cao

22.9°/32.3°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

4.04