Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 05/12/2023
Thấp/Cao
23/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23.4/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.5/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
29.5/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
31.7/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.7/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.6/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Thấp/Cao

23.5°/32.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0