Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:12 | 15/06/2024
Thấp/Cao
26/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.4/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
32.9/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.4/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.4/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa vừa 29.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Thấp/Cao

24.7°/35.6°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

2.9