Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:21 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 26.9°
Sáng/Tối
24/ 33.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 33.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.1°
Sáng/Tối
26.2/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Thấp/Cao

25.4°/35.9°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0.64